• Çalışma Alanlarımız

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku, Hukuk Büromuzun akademik uzmanlık alanlarından birisidir. Hukuk Büromuz, Şirketlerin kuruluş işlemleri, birleşme/devralma ve bölünme işlemleri, ana sözleşme değişiklikleri, şirket hisselerinin Sermaye Piyasası kaydına alınması, gerekli olduğu takdirde şirketlerin tasfiye ve fesih işlemleri de dahil olmak üzere, şirketlere ilişkin birçok süreci yönetmektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

Vergi Hukuku

Hukuk Büromuz Müvekkillerinin vergi avantajlarından faydalanarak vergi yükümlülüklerini en aza indirmeleri konusunda destek olmakta, bu kapsamda gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer tüm vergiler ile ilgili pratik ve ticari çözümler üretmekte, gerekli olduğu hallerde vergi ihtilafları konusunda Müvekkillerini yargı mercileri ve idari otoriteler nezdinde temsil etmektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

İş Hukuku

Hukuk Büromuz, Müvekkil Şirketlerin personel ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve hukuki ihtilafların önlenmesi hususunda danışmanlık hizmetleri vermekte, iş hukuku konusunda Şirketlerin yeniden yapılandırma süreçlerini yönetmektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Hukuk Büromuz,  yerli ve yabancı şirketlerin ihtilaflarının çözümü için avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Avukatlarımız, ihtilafların Yargıtay ve Danıştay Daireleri nezdinde yürüyen aşamaları da dahil olmak üzere her derece yargı organı nezdinde Müvekkiller adına davaların takibini gerçekleştirmektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk Büromuz, şahsi ve ticari alacakların takip ve tahsili için icra ve iflas dairelerinde gerekli işlemleri yapmakta, bu alandaki çalışmalarını tahsilat odaklı olarak sürdürmektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

Sigorta Hukuku

Hukuk Büromuz, sigorta şirketlerine ve sigorta brokerliği şirketlerine sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, özel sigorta klozlarının hazırlanması ve benzeri konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

Sağlık Hukuku

Hukuk Büromuz, bu alanda öncelikle özel sağlık kuruluşlarının ilgili mevzuat gereğince uyması gereken kurallar ve standartlar açısından ön denetim yapmakta ve bu konuda eksikliklerin giderilmesi için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Devamını okumak için tıklayınız.

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk Büromuz gayrimenkullerin alım satımı, gayrimenkuller üzerinde ipotek, intifa, irtifak tesisi ve terkini işlemleri de dahil olmak üzere tapu sicil müdürlükleri, belediyeler ve imar müdürlükleri nezdinde gayrimenkullere ilişkin gerekli tetkikleri ve işlemleri gerçekleştirmektedir. Hukuk Büromuz ayrıca gayrimenkullere dair bu iş ve işlemlere ilişkin müzakerelerin yürütülmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi ve kira sözleşmelerinin yönetimi hususlarında Müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

Enerji Hukuku

Hukuk Büromuz, şirketlere gerçekleştirdikleri muhtelif enerji projeleri ile ilgili olarak hukuki destek sağlamakta, bu destek kapsamında teknik ve hukuki due dillegence hizmetleri sunmaktadır.

Devamını okumak için tıklayınız.

İhale Hukuku

Hukuk Büromuz, kamu idari otoriteleri tarafından devlet ihale kanununa, kamu ihale kanununa ve diğer düzenlemelere dayanılarak açılacak ihalelerde Müvekkillerin temsil edilmesi de dahil olmak üzere bütün ihale süreçlerini takip etmektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

İdare Hukuku

Hukuk Büromuz kamu kurum ve kuruluşları ile bağımsız idari otoriteler ve belediyeler tarafından verilen idari para cezası ve idari yaptırım kararlarına karşı öncelikle ilgili kurumlar nezdinde gerekli itirazları ve diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Hukuku

Hukuk Büromuz sermaye piyasası mevzuatı ve ilke kararlarındaki değişiklikleri güncel olarak takip etmekte,  borsada işlem gören veya borsada işlem görmeyen halka açık şirketlere günlük işlemleri konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Devamını okumak için tıklayınız.

Birleşme ve Devralmalar

Hukuk Büromuz birleşme ve devralma süreçlerini bir bütün olarak ele almakta gerek satın alan şirket gerek hedef şirket için gerekli danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

Devamını okumak için tıklayınız.

Rekabet Hukuku

Hukuk Büromuzun bir diğer akademik uzmanlık alanı da Rekabet Hukuku’dur. Büromuz Rekabet Kurulu tarafından yürütülen uyumlu eylem, birleşme ve devralmaların bildirilmemesi/geç bildirilmesi gibi tüm soruşturmaların gerek ön araştırma safhasında gerek soruşturma safhasında Müvekkillerini temsil etmektedir.  Hukuk Büromuz ayrıca birleşme ve devralma işlemleri ile ilgili bildirim formlarının hazırlanması ve takibi süreçlerini de Müvekkilleri adına yürütmektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Hukuk Büromuzun akademik uzmanlık alanlarından birisi de Fikri Mülkiyet Hukuku alanıdır. Hukuk Büromuz marka, patent, endüstriyel tasarım, telif hakları ve internet alan adları başta olmak üzere fikri mülkiyet hakları alanında başvuru, tescil ve yenileme işlemleri ile birlikte korsan ve taklit ile mücadele başta olmak üzere geniş bir yelpazede müvekkillerine hizmet vermektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

Borsa ve Sermaye Piyasası Suçları

Hukuk Büromuzun akademik uzmanlık alanlarından birisi Borsa ve Sermaye Piyasası suçlarıdır. Büromuz manipülasyon suçları, içeriden öğrenenlerin ticareti suçu, örtülü kazanç aktarımı suçu ve diğer borsa suçlarında Müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

Ceza Hukuku

Hukuk Büromuz, özellikle örgütlü suçlar, ekonomik suçlar, iflas suçları, bilişim suçları, sınai mülkiyet haklar aleyhine işlenen suçlar, memur suçları ve basın suçları konularında soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde müvekkillerine hizmet sunmaktadır. 

Devamını okumak için tıklayınız.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates