Av. Erkan Daniş LL.M.

  • “Telif hakkı ve ihlali ile işleme eser kavramları ve bu konularda uyulması gereken kurallar” Sektörel Yayıncılar Derneği, “Fikri Mülkiyet Hakları ve Sektörel Yayınlar Semineri” Perpa Toplantı Salonu, 1 Kasım 2006.
  • “Fikri Mülkiyet Hakları: Avrupa ve Türkiye” Anadolu’nun Genç Liderleri Derneği “Kadın Girişimcilik Okulu Eğitimi” Taksim Square Otel, 3 Mart 2007.
  • “Türk Hukukuna Göre İlaçta Patent ve Veri Koruması” İstanbul Ticaret Odası “Uluslararası Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku Toplantısı”, İTO Toplantı Salonu, 11 Mayıs 2007.
  • İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku IV. Sertifika Programı, Fikri Mülkiyet Hukukunda Uluslararası Sözleşmeler, Baro Kültür Merkezi, 11 Mart–15 Mart 2009.
  • İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku VI. Sertifika Programı, Fikri Mülkiyet Hukukunda Uluslararası Sözleşmeler, Baro Kültür Merkezi, 06 Kasım–10 Kasım 2009.
  • İstanbul Barosu Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku VII. Sertifika Programı, Coğrafi İşaretler, Baro Kültür Merkezi, 11 Mart–15 Mart 2010.
  • “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler” Forum Medya Yayıncılık, Taksim Green Park Otel, 28 Ocak 2012.
  • “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Şirketler Hukukuna Getirdiği Yenilikler” Hukuk Eğitim Merkezi, Taksim PEAK Otel, 24 Mart 2012.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates