Av. Erkan Daniş LL.M.

  • Wirkungen einer Fusion im engen Oligopol (Yoğunlaşmanın Dar Oligopol Piyasalara Etkileri), E-Akademi, Ocak 2005, Sayı 35.
  • Die Grenzen von ekonomischen Analysen bei Fusionen innerhalb der Europaeischen Union, (Avrupa Birliği’nde Yoğunlaşmalarda Ekonomik Analizin Sınırları), Yasa Hukuk Dergisi Yıl: 28 Numara:258.
  • Sanierungsfusionen in der europäischen Fusionskontrolle (Avrupa Birliği Yoğunlaşmaların Kontrolü Düzenlemelerinde Batmakta Olan Teşebbüs Savunması), Annales de la Faculte de Droit d'Istanbul, Volume:39 No: 56, 2007.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates