Loading...

Hukuk Büromuz, şirketlere gerçekleştirdikleri muhtelif enerji projeleri ile ilgili olarak hukuki destek sağlamakta, bu destek kapsamında teknik ve hukuki Due Dillegence hizmetleri sunmaktadır.

Büromuz ayrıca enerji santralleri, enerjiye ilişkin satım ve satın alma anlaşmaları, tarifeler, yenilenebilir enerji düzenlemeleri ve çevre mevzuatı hakkında danışmanlık desteği sağlanmaktadır. Bununla birlikte Büromuz, enerji alanında iş yapmak isteyen şirketlere, Yap-İşlet-Devret projeleri, Hazine garantileri, yabancılara gayrimenkul satışı, Hazine’ye ait taşınmazların devri, kamulaştırma ve özelleştirme konularında hukuki destek sağlamaktadır.

  • Enerji Projelerine İlişkin Teknik ve Hukuki Due Dillegence
  • Enerji Projelerine İlişkin Satım ve Satın Alma Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
  • Enerji Dağıtım Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
  • Yenilenebilir Enerji Düzenlemelerine İlişkin Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
  • Enerji Projelerine Yönelik Kamulaştırma ve Özelleştirme İşlemlerinin Takibi