Loading...

Hukuk Büromuz, kamu kurum ve kuruluşları ile bağımsız idari otoriteler ve belediyeler tarafından verilen idari para cezası ve idari yaptırım kararlarına karşı öncelikle ilgili kurumlar nezdinde gerekli itirazları ve diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmektedir.

Hukuk Büromuz ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile bağımsız idari otoriteler ve belediyeler tarafından verilen idari para cezası ve idari yaptırım kararlarına karşı İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde dava açılması ve açılan davaların takibi işlemlerini yürütmektedir.

  • İdari Para Cezası ve İdari Yaptırım Kararlarının İptali Davalarının Takibi
  • Tam Yargı Davalarının Takibi
  • İmar Planının İptali Davalarının Takibi
  • Kamu İhale Kurumu Kararlarının İptali Davalarının Takibi
  • İhale İptali Davalarının Takibi
  • Rekabet Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararlarının İptali Davalarının Takibi