Loading...

Hukuk Büromuz, şirketlere gerçekleştirdikleri muhtelif enerji projeleri ile ilgili olarak hukuki destek sağlamakta, bu destek kapsamında teknik ve hukuki Due Dillegence hizmetleri sunmaktadır.

Büromuz ayrıca enerji santralleri, enerjiye ilişkin satım ve satın alma anlaşmaları, tarifeler, yenilenebilir enerji düzenlemeleri ve çevre mevzuatı hakkında danışmanlık desteği sağlanmaktadır. Bununla birlikte Büromuz, enerji alanında iş yapmak isteyen şirketlere, Yap-İşlet-Devret projeleri, Hazine garantileri, yabancılara gayrimenkul satışı, Hazine’ye ait taşınmazların devri, kamulaştırma ve özelleştirme konularında hukuki destek sağlamaktadır.

  • İhalelere Hazırlık İşlemlerinin Yapılması
  • İhalelere Girilmesi ve İhale Neticesinde Sözleşmelerin İmzalanması
  • İhale İptali Davalarının Takibi
  • Kamu İhale Kurumu Kararlarının İptali Davalarının Takibi