Loading...

Hukuk Büromuz, Müvekkil şirketlerin personel ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve hukuki ihtilaflarının önlenmesi hususunda danışmanlık hizmetleri vermekte, iş hukuku konusunda Şirketlerin yeniden yapılandırma süreçlerini yönetmektedir.

Hukuk Büromuz, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetilmesi, personele yapılan ödemelerin ve kullandırılan hakların hukuka uygunluğunun denetimi, Sendikalar ile ilişkilerin sürdürülmesi ve Şirketlerdeki süreçlerin hukuka uygun hale getirilmesi konularında hizmet vermektedir.

Hukuk Büromuz işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai, ücret ve izin alacağına ilişkin davalarda Müvekkillerini temsil etmektedir.

 • İş Hukuku Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması
 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Yönetimi
 • İşe İade, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Kötü Niyet Tazminatı
 • Fazla Mesai Ücreti, Ücret ve İzin Alacağına İlişkin Davaların Takibi
 • İş Sözleşmesinin Sona Erme Süreçlerinde Alternatif Görüş Bildirme (Haklı veya Geçerli Fesih, İstifa, Anlaşma, İkale Sözleşmesi, Normal ve Erken Emeklilik, Evlenme/Askerlik Nedenli Fesih gibi)
 • İşverenin Menfaatlerinin Korunması
 • Menfi Taahhütler; Rekabet Etmeme ve Teklif Götürmeme Taahhütnamesi
 • Menfi Taahhütler; Rekabet Etmeme ve Teklif Götürmeme Taahhütnamesi
 • Cezai Şart Düzenlemeleri
 • Şirketin İç Yönerge ve Politikalarının Hazırlanması
 • Çalışanların Kişisel ve Özel Niteliklim Kişisel Verilerinin Korunması
 • Karmaşık Yeniden Yapılandırma
 • Toplu İşten Çıkarma Projesinin Planlaması
 • Yıllık İzin, Mazeret İzni ve Diğer İzin Uygulamalarının Düzenlenmesi
 • İşyeri Devri ve İş Sözleşmelerinin Devri
 • Alt Yüklenici ve Geçici İstihdam İlişkileri
 • İş Sağlığı ve Emniyeti
 • Toplu Pazarlık Görüşmeler
 • Sendikaların Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisine İtiraz Sürecinin Yürütülmesi
 • Grevlerin Durdurulması
 • Sosyal Güvenlik Hukuku ile İlgili Süreçler
 • Göçmenlik Konuları, Çalışma ve Oturma İzinleri, Vizeler
 • Çalışan Hisse Opsiyonları
 • İş Kazası Sonucu Ölüm veya Maluliyet Durumlarında Açılan Tazminat Davaları ile Rücu Davalarının Takibi