Loading...

Hukuk Büromuzun bir diğer akademik uzmanlık alanı da Rekabet Hukuku’dur. Büromuz Rekabet Kurulu tarafından yürütülen uyumlu eylem, birleşme ve devralmaların bildirilmemesi/geç bildirilmesi gibi tüm soruşturmaların gerek ön araştırma safhasında gerek soruşturma safhasında Müvekkillerini temsil etmektedir.

Hukuk Büromuz ayrıca birleşme ve devralma işlemleri ile ilgili bildirim formlarının hazırlanması ve takibi süreçlerini de Müvekkilleri adına yürütmektedir. Hukuk Büromuz dağıtım, bayilik ve tedarik sözleşmeleri başta olmak üzere bu tarz sözleşmelerin rekabet hukukuna uygun düzenlenmesi, sözleşmelere ilişkin olarak Rekabet Kurumu’na muafiyet başvurusu yapılması konularında da müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca Rekabet Kurulu’nun soruşturmalar ya da birleşme & devralma işlemleri ile ilgili olarak verdiği kararların iptali konusunda müvekkillerini İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temsil etmektedir.

  • Rekabet Kurulu Tarafından Yürütülen Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Müvekkillerin Temsili
  • Rekabet Kurulu Kararlarına Karşı İdare Mahkemeleri ve Danıştay Nezdinde Açılmış/Açılacak Davaların Takibi
  • Rekabet Kurumu’na Birleşme ve Devralma Bildirimlerinin Yapılması
  • Dağıtım, Bayilik, Tedarik ve Acentelik Gibi Yatay ve Dikey Sözleşmelerin Rekabet Kanununa Uygunluğunun İncelenmesi ve Uygun Hale Getirilmesi
  • Muafiyet Başvurusunda Bulunulması