Loading...

Hukuk Büromuz sermaye piyasası mevzuatı ve ilke kararlarındaki değişiklikleri güncel olarak takip etmekte, borsada işlem gören veya borsada işlem görmeyen halka açık şirketlere günlük işlemleri konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Büromuz, Şirketlerin halka arz, çağrı zorunluluğu, çağrı muafiyeti, yapılandırılmış ürünler, türev araçlar ve benzeri yapılandırılmış ürünlerin çıkartılması ve diğer izin süreçlerinde aktif olarak rol almakta Müvekkillerini Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde temsil etmektedir.

  • Halka Arz İşlemlerinin Yapılması
  • Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerinin Yapılması
  • Sermaye Artırımı Yapılması
  • Halka Açık veya Borsada İşlem Gören Şirketlerin Genel Kurullarının Yapılması
  • Çağrı Muafiyeti Başvurusu Yapılması
  • Çağrıda Bulunulması İçin Gerekli İşlemlerin Yapılması
  • Birleşme, Devralma ve Bölünme İşlemlerinin Yapılması
  • Özel Durum Açıklamalarının Yapılması