Loading...

Hukuk Büromuz, sigorta şirketlerine ve sigorta brokerliği şirketlerine sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, özel sigorta klozlarının hazırlanması ve benzeri konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.  Hukuk Büromuz ilaveten bu alanda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için gerçekleştirilecek müzakerelerde ve açılacak davalarda Müvekkillerini temsil etmektedir.  Ayrıca sigorta hukukuna ilişkin tazminat, sigorta rücu davalarında ve bu alanda tahkim sürecinin işletilmesinde Müvekkillerini temsil etmektedir.

 • Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesi
 • Sigorta Klozlarının Hazırlanması
 • Sigorta Tazminat ve Rücu Davalarının Takibi
 • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası ile İlgili İhtilaflar ve İhtilafın Dava Takibi Yoluyla Çözülmesi
 • Kaza Sigortalarına İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri, Sigorta Bedelinin Tahsili
 • Emeklilik Sigortası, Sağlık Sigortası ve Hayat Sigortası Kapsamında Doğan Alacak ve Tazminat Davalarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri Huzurunda Çözülmesi
 • Sel, Yangın, Deprem vs. Afetler Neticesinde Oluşan Sigorta Alacak ve Tazminatların Dava Takibi
 • Sigorta Sözleşmelerinin Hazırlanması, Feshi, Kısmi Fesih ve Cayma İşlemleri
 • Sigorta Sözleşmelerindeki Yükümlülüklerin İhlali Halinde Doğan İhtilafların Takibi
 • Zarar Sigortaları, Zorunlu Sorumluluk Sigortalarından Kaynaklanan İhtilaflar
 • Ödenmeyen Sigorta Primlerinin, Sigorta Ettirenden Tahsili Amacıyla İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri Nezdinde İcra Takibi İşlemleri Yapılması
 • Sigorta Şirketlerinin Zarar Görene Ödediği Tazminat ve Sigorta Bedellerinin, Zarar Görenden Tahsili Amacıyla Sigorta Dava Açılması ve Sonuçlandırılması