Loading...

Hukuk Büromuz, lojistik ve taşıma alanlarındaki tecrübesi ile müvekkillerine ulusal ya da uluslararası yük, kargo ve yolcu taşımacılığına dair hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ticarette geçerli olan taşıma kuralları ve bu kurallara ilişkin yargıya yansıyan karar ve yönelimler ofisimizce yakından takip edilmektedir.
Taşıma sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarına hizmet veren büromuz, taşıma hukukuna özgü mevzuat ve pratiğe ilişkin bilgi birikimi ve deneyimi ile müvekkillerine en uygun hukuki çözüm yollarını sunmakta; aynı zamanda taşıma faaliyeti sırasında meydana gelebilecek hukuki sorunları öngörerek müvekkillerine bu hususlarda önleyici hukuk hizmeti de vermektedir.
Hukuk Büromuz ayrıca taşımacılık hukukundan kaynaklanan ve yargı önüne taşınan uyuşmazlıklarda müvekkillerini her derece yargı mercilerinde temsil etmektedir.