Loading...

Diğer Yayınlar

Kitaplar

Av. Rahşan Sertkaya Daniş, LL.M.

 • Hukukun Ekonomik Kuramı Bakımından Rekabet Oyununda Örtülü Muvazaa ve Uyumlu Eylem, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, İstanbul 2004.
 • Tasarrufun İptali Davası, İstanbul, Eylül 2023.

Av. Erkan Daniş, LL.M.

 • Kobiler İçin Çin Halk Cumhuriyeti Rehberi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No:2010/74.
 • Das Neue Untersagungskriterium In Der Europaischen Fusionskontrolle (AB Yoğunlaşmalar Tüzüğü’nde Yeni Yasaklama Kriteri), Friedrich Wilhelm Bonn Üniversitesi, Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek Lisans Programı, Bonn 2005.
 • Birleşme ve Devralmaların Denetimi, İstanbul, Ağustos 2023.

Makaleler

Av. Erkan Daniş, LL.M.

 • Wirkungen Einer Fusion İm Engen Oligopol (Yoğunlaşmanın Dar Oligopol Piyasalara Etkileri), E-Akademi, Ocak 2005, Sayı 35.
 • Die Grenzen Von Ekonomischen Analysen Bei Fusionen İnnerhalb Der Eoropaeischen Union, (Avrupa Birliği’nde Yoğunlaşmalarda Ekonomik Analizin Sınırları), Yasa Hukuk Dergisi Yıl:28 Numara:258.
 • Sanireungsfusionen İn Der Europaischen Fusionskontrolle (Avrupa Birliği Yoğunlaşmaların Kontrolü Düzenlemelerinde Batmakta Olan Teşebbüs Savunması), Annales De La Faculte De Droit d’İstanbul, Volume:39 No:56, 2007.

Tebliğler

Av. Erkan Daniş LL.M.

 • “Telif Hakkı Ve İhlali İle İşleme Eser Kavramları Ve Bu Konularda Uyulması Gereken Kurallar” Sektörel Yayıncılar Derneği, “Fikri Mülkiyet Hakları ve Sektörel Yayınlar Semineri” Perpa Toplantı Salonu, 1 Kasım 2006.
 • “Fikri Mülkiyet Hakları: Avrupa ve Türkiye” Anadolu’nun Genç Liderleri Derneği “Kadın Girişimcilik Okulu Eğitimi” Taksim Square Otel, 3 Mart 2007.
 • “Türk Hukukuna Göre İlaçta Patent ve Veri Koruması” İstanbul Ticaret Odası “Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Toplantısı”, İTO Toplantı Salonu, 11 Mayıs 2007.
 • İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku IV. Sertifika Programı, Fikri Mülkiyet Hukukunda Uluslararası Sözleşmeler, Baro Kültür Merkezi, 11 Mart – 15 Mart 2009.
 • İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku VI. Sertifika Programı, Fikri Mülkiyet Hukukunda Uluslararası Sözleşmeler, Barı Kültür Merkezi, 06 Kasım – 10 Kasım 2009.
 • İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku VII. Sertifika Programı, Coğrafi İşaretler, Baro Kültür Merkezi, 11 Mart – 15 Mart 2010.
 • “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler” Forum Medya Yayıncılık, Taksim Green Park Otel, 28 Ocak 2012.
 • “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Şirketler Hukukuna Getirdiği Yenilikler” Hukuk Eğitim Merkezi, Taksim PEAK Otel, 24 Mart 2012.