Loading...

İbrahim Yüce

Avukat

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini Brunel University London (İngiltere) Hukuk Yüksek Lisans (LLM in Law) Programında “başarılı” (merit) derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sonunda üstün başarı (distinction) derecesiyle sunduğu “Uluslararası Yatırım Hukukunda Devletin Sorumluluğu: İsnad Kurallarının Bir İncelemesi” (State Responsibility in International Investment Law: An Examination of Attribution Rules) konulu tezini yazmıştır.
Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programında eğitimine devam etmektedir.
İngilizce bilmektedir.