Loading...

Hukuk Büromuz, bu alanda öncelikle özel sağlık kuruluşlarının ilgili mevzuat gereğince uyması gereken kurallar ve standartlar açısından ön denetim yapmakta ve bu konuda eksikliklerin giderilmesi için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Hukuk Büromuz, hasta doktor ilişkisi çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, bu süreçte işlenen suçların ceza hukuku boyutunda değerlendirilmesi konularında da müvekkillerine geniş kapsamlı bir hizmet vermektedir. Bu kapsamda hastalara yanlış teşhis konulması, yanlış tedavi uygulanması, hatalı cerrahi müdahalede bulunulması, yanlış ilaç yazılması ve benzeri gibi uygulanan tedaviye veya tedavinin ihmaline ilişkin olarak doktorlar ve diğer sağlık görevlileri hakkında açılan tazminat ve ceza davaları Hukuk Büromuz tarafından takip edilmektedir. Ayrıca hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşlarının yönetimi ile çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Özel Hastanelere Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
  • Doktorlara Karşı Açılan Tazminat ve Ceza Davalarının Takibi
  • Malpraktis Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi
  • Mesleki Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Sigorta Şirketleri ile Görüşmelerin Yapılması
  • Sigorta Klozlarının ve Sözleşmelerin Değerlendirilmesi